Slide 1
 
English  speaking  teachers  for  foreign  students

Foreign students are welcome to get high quality medical education…

Slide 2
 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

Стоматолог – потрібна і високооплачувана професія, а що попереду? У майбутньому ті досягнення в галузі електроніки, біо-, нанотехнологій, що використовує  стоматологія сьогодні й ті, котрі лише створюються, увійдуть в практику, але все ще будуть дорогими технологіями. Почнеться активна робота, щоб зробити їх доступними для багатьох, і тут знадобляться відповідні фахівці…

Slide 3
 
ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА
Академія - це живий організм, що
об'єднує в собі не лише навчальну,
але й лікувальну, й науково-дослідну
роботу. Якщо ти готовий вибрати
відповідальну, але прекрасну
професію лікаря, тоді чекаємо
на тебе!
Slide 4
КВК – це не просто гра
а стиль життя,
це не просто команда,
а середовище,
під впливом якого всі в Академії
поділяються на вболівальників і гравців.

 

mci head sm

 wd header

Новини

Дорогі наші студенти! Прийміть щирі вітання зі святом, Днем Студента!
Спартакіада - 2016 в Дарницькому районі Києва, що проводилась...
Новини

ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» (далі – Академія) створена з метою впровадження європейських стандартів в галузі освіти, із врахуванням останніх змін в законодавстві України та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, напрацювань найкращих фахівців в галузі охорони здоров’я.

Сьогодні Академія - це живий організм, що об’єднує в собі не лише навчальну, але й лікувальну і науково-дослідну роботу.

Академія здійснює підготовку лікарів за спеціальностями «7.12010001. Лікувальна справа», «7.12010005. Стоматологія» та підготовку фахівців  за спеціальністю «5.12020101. Фармація» на підставі Ліцензії Міністерства освіти і науки України серії АЕ № 270728 (додатку до ліцензії) і сертифікатів про акредитацію спеціальностей.

 

 

licdod

  

certificate dentistcertificate ls

cert maem 01

 

Академія, як вищий навчальний заклад займає активну позицію відносно перебудови змісту і форми навчальної роботи, згідно з принципами реалізації  Болонської декларації в системі вищої медичної освіти України, яка дозволить нинішньому і майбутнім поколінням молоді здобути вищу медичну освіту на рівні європейських стандартів.

ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ 

Результатами проведеного моніторингу ринку праці встановлено, що ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» має ряд переваг над іншими установами, що функціонують у нашій державі і нашому регіоні та надають освітні медичні послуги, а саме:ТА МЕДИЦИНИ» очолює   Костинський Григорій Борисович -  професор, доктор медичних наук, завідувач кафедрою морфології та фізіології людини з курсом фармакології, автор понад 100 наукових  праць, в т.ч. двох монографій, автор  5-ти винаходів. Костинський Г.Б. - академік Міжнародної академії інтегративної антропології, вчений, який працює в галузі нейрогістології.

  1. Академія активно співпрацює з низкою іноземних держав в частині підготовки лікарів за системою освітнього франчайзингу.
  2. Академія проводить активну роботу з поглибленого вивчення гомеопатії і фітотерапії; викладання вище названих дисциплін здійснює професор, академік Міжнародної академії інтегративної антропології Костинська Наталія Євгенівна, яка є провідним фахівцем з цих питань у нашій державі.
  3. В Академії працює єдина в Україні кафедра антропософської медицини, яка тісно співпрацює з Центром антропософської медицини в Швейцарії (Гетеанум)  - це дозволяє формувати цілісно-комплексний світогляд майбутнього лікаря на лікування хворої людини.
  4. В Академії організовано поглиблене вивчення ендокринної хірургії на базі єдиного у м. Києві Центру діабетичної стопи.
  5. При формуванні світогляду лікарів в Академії приділяється особлива увага впливу екологічних чинників на особливості перебігу хвороб в організмі людини.
  6. Академія активно співпрацює з міжнародними та національними медичними установами та організаціями,  зокрема Thrombosis Research Institute (Англія), McMaster University (Канада), Timi Group (США), Національним науковим центром «Інститут кардіології імені М.Д. Стражеска», Асоціацією кардіологів України та Київським центром серця.
  7. Студенти Академії широко залучаються до науково-дослідної роботи в студентському науковому товаристві. Про результати своїх досліджень студенти мають можливість доповісти під час наукових конференцій студентів та молодих вчених.
  8. Під час навчального процесу широко застосовуються новітні методи навчання: рольові ігри, моделювання глобальних процесів, психотренінги, дискусії та ін.
  9. Крім навчального процесу студенти Академії мають багато можливостей для занять спортом, участі в художній самодіяльності, тематичних вечорах,  вечорах відпочинку та ін.

В ПВНЗ «МІЖНАРОДНА АКАДЕМІЯ ЕКОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ» створено належну інфраструктуру, що відповідає діючим стандартам (аудиторії, комп’ютерні класи, бібліотека, читальні та спортивні зали тощо), яка у комплексі з сучасними освітніми технологіями дозволяє задовольнити потреби та можливості студентів у здобутті певних знань та навичок відповідно до їхніх здібностей.

Науково-педагогічний колектив Академії здатний кваліфіковано, з відповідальністю здійснювати викладання дисциплін навчального плану, виконувати наукові дослідження та сприяти їх впровадженню у практику.

Курс «Хірургічна стоматологія» студентами вивчається на базі відділення щелепно-лицевої хірургії Київської міської клінічної лікарні № 1 (таких відділень в м. Києві лише два), в той час як інші медичні навчальні заклади здійснюють таку підготовку на базі амбулаторно-поліклінічних установ. Очолює кафедру стоматології доктор медичних наук Борисова Ірина Володимирівна.

Кафедра внутрішньої медицини та відділення Київської міської клінічної лікарні № 1, на базі якого вона розташована, являються базою для клінічного випробування лікарських препаратів провідних фармацевтичних фірм нашої держави та світу (таких як «Файзер», «Глаксо», «Сакафіл»). До цього процесу широко залучаються студенти старших курсів стоматологічного факультету, що позитивно впливає на формування клінічного мислення майбутніх лікарів.

Кафедра стоматології постійно впроваджує у навчальний процес сучасні технології діагностики, лікування та профілактики основних стоматологічних захворювань.

Значно підвищує успішність студентів і робота з профілактики стоматологічних захворювань у дитячих садочках. Під час цих занять кафедрою був створений навчальний фільм «Проведення уроків гігієни ротової порожнини з дітьми від 3 до 6 років». Під керівництвом викладачів кафедри студенти проводять уроки здоров’я в дитячому дошкільному закладі № 89, гімназії № 30, школі-садку «Веселка», Слов’янській гімназії Дарницького району міста Києва. Це допомагає застосовувати на практиці теоретичний матеріал з профілактики стоматологічних захворювань, а також спостерігати ефективність впровадження профілактичних заходів.

За допомогою провідних стоматологічних компаній «Dentsply», «Oral-B», «Colgate», «Lacalut», «GC» та інших на кафедрі студенти мають можливість не тільки дізнатися про новітні технології, які розробляють ці компанії, а також опанувати сертифікаційну методику реставрації та реконструкції зубів та інші методики за допомогою ендоприладів провідних європейських фірм.

В Академії розроблена унікальна методика комплексного лікування дисфункції скронево-нижньощелепного суглобу різного походження. Студенти опановують сучасні технології суцільнолитого протезування.

Під час наукових конференцій студентів та молодих вчених, а також наприкінці навчання студенти отримують подарунки у вигляді сучасних засобів гігієни та стоматологічних матеріалів.

В  Академії медичні науки викладаються на двох факультетах (медичному та стоматологічному) та наступних кафедрах: