Slide 1
 
English  speaking  teachers  for  foreign  students

Foreign students are welcome to get high quality medical education…

Slide 2
 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

Стоматолог – потрібна і високооплачувана професія, а що попереду? У майбутньому ті досягнення в галузі електроніки, біо-, нанотехнологій, що використовує  стоматологія сьогодні й ті, котрі лише створюються, увійдуть в практику, але все ще будуть дорогими технологіями. Почнеться активна робота, щоб зробити їх доступними для багатьох, і тут знадобляться відповідні фахівці…

Slide 3
 
ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА
Академія - це живий організм, що
об'єднує в собі не лише навчальну,
але й лікувальну, й науково-дослідну
роботу. Якщо ти готовий вибрати
відповідальну, але прекрасну
професію лікаря, тоді чекаємо
на тебе!
Slide 4
КВК – це не просто гра
а стиль життя,
це не просто команда,
а середовище,
під впливом якого всі в Академії
поділяються на вболівальників і гравців.

 

mci head sm

 wd header

Новини

Дорогі наші студенти! Прийміть щирі вітання зі святом, Днем Студента!
Спартакіада - 2016 в Дарницькому районі Києва, що проводилась...
Новини

Наукова робота

Наукова робота у ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» організована за наступними напрямами:

 • проведення роботи щодо пошуку науково-дослідних робіт (НДР) з метою участі кафедр Академії в їх виконанні та впровадженні отриманих результатів досліджень в практику роботи Міністерства охорони здоров’я  України;
 • вивчення та оцінка впливу антропогенних факторів         навколишнього середовища на здоров’я людини в умовах великого міста
 • оптимізація системи охорони здоров’я в умовах великого міста
 • участь у науково-методичних конференціях та науково-практичних семінарах з проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту та Міністерства охорони здоров’я України;
 • участь у міжнародних та інших наукових конференціях МОЗ України, Національної академії наук, Академії медичних наук та Академії педагогічних наук України;
 • організація та проведення наукових досліджень під час проходження виробничої практики студентами Академії;
 • розробка наукових праць та подання їх у встановленому порядку до друку у фахових та інших виданнях;
 • виконання дисертаційних досліджень;
 • організація та проведення науково-практичних конференцій наукового товариства студентів та молодих вчених Академії;
 • видання збірників матеріалів за результатами роботи науково-практичних конференцій наукового товариства студентів та молодих вчених;
 • сприяння участі науково-педагогічних працівників та студентів Академії у міжнародних, всеукраїнських, регіональних науково-практичних конференціях та семінарах.

Викладачами курсу «Ортопедична стоматологія» та курсу «Ортодонтія» виконується НДР «Розробка та удосконалення методів діагностики та лікування пацієнтів з дисфункційними станами нижньої щелепи, жувальних м’язів та скроневонижньощелепного суглобу». Співробітниками кафедри стоматології отримано 7 патентів на винаходи та виконується 4 дисертаційних роботи на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук.

Кафедра стоматології уклала договір про співробітництво з Інститутом біоколоїдної хімії ім. Ф.Д.Овчаренка НАН України з метою випробування нових гідрогелевих матеріалів у стоматологічній практиці та розпочала наукову роботу у цьому напрямку.

Співробітниками кафедри ведеться активна профілактична робота серед дитячого населення Дарницького району міста Києва. Протягом останніх років викладачі кафедри розробили та впровадили профілактичну програму з гігієнічного навчання та виховання дітей дошкільного віку, яка має високу ефективність щодо профілактики основних стоматологічних захворювань.

 Всі викладачі кафедри беруть активну участь у фахових конференціях, семінарах, стоматологічних форумах: у І, ІІ та ІІІ з’їздах Асоціації стоматологів України, науково-практичних конференціях Національної академії післядипломної освіти імені П.Л.Шупика, Української військової медичної академії,  Донецького державного медичного університету, Львівського медичного університету, Київського медичного університету Української асоціації народної медицини.

 За останні 3 роки науковцями кафедри надруковано близько 25 наукових статей у фахових виданнях, більше 15 тез доповідей на конференціях.  Отримано два Державних патенти на винаходи. Розроблено шість методичних  рекомендацій.

Наукові розробки кафедри використовуються у навчальному процесі та лікувально-профілактичній роботі. Виконується  НДР «Вивчення та застосування стоматологічних титанових імплантатів гвинтового типу системи Rаdiх та  Vitaplant».

За участю Академії проводиться НДР за замовленням Держжитлокомунгоспу України «Розробка демонстраційного проекту застосування ультрафіолетового методу знезараження стічної води в умовах водопровідно-каналізаційного господарства» з впровадженням на очисних спорудах стічної води в м. Новгород-Сіверський.

Співробітники Академії активно підвищують свою кваліфікацію, ростуть як науковці. Так, завідувач кафедри внутрішніх хвороб Карпенко О.І. підготував до захисту дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора медичних наук.

За участю науково-педагогічних працівників Академії подані на розгляд Київській міській раді шість запитів на включення в перелік 2008 - 2011 рр. виконання наукових робіт і їх фінансування з бюджету м. Києва: «Розробка та виготовлення дослідно-промислової установки для екологічно чистої утилізації медичних біологічних відходів»; «Розробка та виготовлення дослідно-промислової установки для екологічно чистої утилізації медичних відходів полімерного походження»; «Розробка пілотного проекту з оснащення свердловини артезіанської води ультрафіолетовою знезаражуючою установкою, проведення дослідно-промислової експлуатації та гігієнічних досліджень щодо знешкодження залізо – та сіркобактерій в умовах водопровідно-каналізаційного господарства», «Розробка пілотного проекту з оснащення проблемних за мікробіологічними показниками бюветних комплексів артезіанської води ультрафіолетовою знезаражуючою установкою, проведення дослідно-промислової експлуатації та гігієнічних досліджень», «Розробка пілотного проекту з оснащення бойлерної на житловому масиві «Оболонь», «Троєщина» ультрафіолетовою знезаражуючою установкою, проведення дослідно-промислової експлуатації та гігієнічних досліджень щодо знешкодження залізо – та сіркобактерій у технологічній воді системи гарячого водозабезпечення», «Розробка пілотного проекту з оснащення заправочної станції автомобільним паливом пристроями для магнітної активації палива, проведення дослідно-промислової експлуатації та досліджень впливу магнітної активації палива на рівень шкідливих викидів автомобільних двигунів у повітря, соціально-економічних результатів впровадження розробки».

Статті науково-педагогічних працівників Академії активно публікуються в наукових виданнях. Тільки у поточному навчальному році опубліковано у медичних та екологічних виданнях понад 50 статей та доповідей. Найбільш активними науковцями в Академії є доктори наук: Якимець В.М., Костинський Г.Б., Салюта М.Ю., Костинська Н.Є.,  Борисова І.В.,  Гончарук О.О., Талько В.І. та кандидати наук: Карпенко О.І., Денека Є.Р.

Співробітниками Академії видані підручники та посібники, зокрема: професором Костинською Н.Є.: «Клиника и лечение легкой закрытой черепно-мозговой травмы», «Лекарственные растения для детей»; доктором медичних наук  Салютою М.Ю.: «Біоелектроніка середовищ в медицині та екології»; доктором медичних наук Якимцем В.М.: два підручники з військово-профілактичної медицини, монографія «Ветерани ВВВ: медичні та соціальні проблеми».

Співробітники Академії беруть активну участь у національних та міжнародних наукових конференціях. Найбільш активними учасниками конференцій  є Костинська Н.Є., Салюта М.Ю., Борисова І.В.,  Гончарук О.О., Карпенко О.І.

Працівниками Академії – д.мед.н. Борисовою І. В., Брантовою О.І., Кока М.В. розроблені електронні посібники для студентів та викладачів для підготовки та перевірки знань в обсязі ліцензійних іспитів Крок 1 Стоматологія., Крок 1 Лікувальна справа, Крок 2 Стоматологія.

Для залучення викладачів та студентів до науково-дослідної та науково-практичної роботи, навчання їх основам підготовки та проведення експериментів, аналізу отриманих результатів та формулювання науково - обгрунтованих висновків в Академії створюється науково-дослідна лабораторія нових екологічних та медичних технологій і обладнання.

В Академії функціонує Студентська наукова рада під науковим керівництвом проф. Костинського Г.Б.

Студенти Академії беруть активну участь у міських олімпіадах, зокрема в олімпіадах з гістології, ембріології та цитології під керівництвом проф. Костинського Г.Б., в наукових студентських конференціях Академії.

Академією укладений договір з Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді щодо залучення талановитої шкільної молоді до наукової роботи з екологічного напряму.

Академія разом з Науково-технічним спільним підприємством (НТСП) «Укрінком» займаються впровадженням в практичну діяльність лікувально-профілактичних закладів України бактерійного препарату «Окарін» – нового вітчизняного еубіотика, створеного на основі трьох штамів кишкової палички та одного штама ентерокока, які є представниками нормальної аутофлори кишківника людини.

Бактерійний препарат «Окарін» виробляється НТСП «Укрінком» по оригінальній технології з використанням НОУ-ХАУ та біогенних стимуляторів рослинного походження.

Механізм дії препарату «Окарін» є багатофакторним і, поряд з прямим впливом на мікрофлору, сприяє стимулюванню репаративних процесів в слизовій оболонці кишківника, підтримує клітинні протипухлинні реакції (нормалізує індекс некрозу пухлинних клітин - ІНПК) та підвищує загальну неспецифічну резистентність організму людини.

Препарат «Окарін» має антагоністичні властивості у відношенні до багатьох умовно патогенних мікроорганізмів – збудників гострих кишкових інфекцій та ін.: Sh. flexneri, Sh. sonnei, S. enteritidis, S. thyphimurium, Stарh. aureus, Ps. aerogenosa, Pr. vulgaris. У зв’язку з цим він використовується з метою профілактики та лікування гострих кишкових інфекцій та харчових отруєнь.

Піонерськими є дослідження, присвячені розробці методів діагностики різних захворювань з використанням методів антропософської медицини, які проводяться під керівництвом проф. Н.Є.Костинської.

Важливими в теоретичній і клінічній медицині стали дослідження проф. Г.Б.Костинського і проф. О.О.Гончарука з питань значення  регенерації периферійної нервової системи в різних умовах травматичних та клінічних впливів.

Над вивченням стоматологічного здоров’я у людей різного віку, переважно молоді, активно працює колектив кафедри стоматології під керівництвом д.мед.н. І.В.Борисової.

Необхідною для вивчення є також проблематика, яка розробляється сьогодні  на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін: організація медичного забезпечення ветеранів війни та прирівняних до них контингентів населення (керівник  – д.мед.н. В.М.Якимець), поєднання в навчальному процесі вищих медичних навчальних закладів медичної і екологічної освіти для формування особистості сучасного лікаря (керівник – д.мед.н. М.Ю.Салюта).