Slide 1
 
English  speaking  teachers  for  foreign  students

Foreign students are welcome to get high quality medical education…

Slide 2
 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

Стоматолог – потрібна і високооплачувана професія, а що попереду? У майбутньому ті досягнення в галузі електроніки, біо-, нанотехнологій, що використовує  стоматологія сьогодні й ті, котрі лише створюються, увійдуть в практику, але все ще будуть дорогими технологіями. Почнеться активна робота, щоб зробити їх доступними для багатьох, і тут знадобляться відповідні фахівці…

Slide 3
 
ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА
Академія - це живий організм, що
об'єднує в собі не лише навчальну,
але й лікувальну, й науково-дослідну
роботу. Якщо ти готовий вибрати
відповідальну, але прекрасну
професію лікаря, тоді чекаємо
на тебе!
Slide 4
КВК – це не просто гра
а стиль життя,
це не просто команда,
а середовище,
під впливом якого всі в Академії
поділяються на вболівальників і гравців.

 

mci head sm

 wd header

Новини

Дорогі наші студенти! Прийміть щирі вітання зі святом, Днем Студента!
Спартакіада - 2016 в Дарницькому районі Києва, що проводилась...
Новини

Вступ до Коледжу

Строки прийому заяв і документів, вступних екзаменів, конкурсного відбору, необхідні документи, перелік конкурсних предметів тощо

1. Етапи вступної кампанії на спеціальність 5.12020101 «Фармація»

2. Необхідні документи

3. Перелік конкурсних предметів

4. Зарахування на навчання поза конкурсом

5. Право на першочергове зарахування

6. Вартість навчання

7. Порядок роботи приймальної комісії

8. Правила прийому. Зміни до правил прийому

 

1. Етапи вступної кампанії на спеціальність 5.12020101 «Фармація»

 

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

вступники на основі повної

загальної середньої

Початок прийому заяв та документів крім випадків, передбачених у розділі XVIII Правил прийому на навчання у Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування, що проводить Коледж

о 18.00 годині 20 липня

Строки проведення Коледжем співбесід та вступних випробувань

21 липня до 27 липня

Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань

о 18.00 годині 28 липня

Термін оприлюднення оновленого списку рекомендованих до зарахування

10 серпня 2016 року

Термін зарахування вступників

12 серпня 2016 року

Додатковий конкурсний відбір

З врахуванням розділу ХVІІІ п.18.1 Правил прийому на навчання у Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 

Для вступників - іноземців, осіб без громадянства, закордонних українців,

 біженців та осіб, які потребують додаткового захисту:

Етапи вступної кампанії

Денна форма навчання

 

Початок прийому заяв та документів

11 липня 2016 року

Закінчення прийому заяв та документів від іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

о 18 годині
10 листопада 2016 року

Строки проведення Академією співбесіди з іноземцями, особами без громадянства, закордонних українців, біженцями та особами, які потребують додаткового захисту

11 листопада 2016 року

Терміни зарахування іноземців та осіб без громадянства, закордонних українців, біженців та осіб, які потребують додаткового захисту

до 12 годин
14 листопада 2016 року

 

2. Необхідні документи

До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає наступні документи:

 • копію документа державного зразка про раніше здобутий освітній (освітньо-кваліфікаційний) рівень, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • копію сертифіката відповідного рівня зовнішнього незалежного оцінювання (для вступників на основі повної загальної середньої освіти);
 • копію документа, що посвідчує особу та громадянство;
 • копії документів, які підтверджують право вступника на участь у конкурсі за результатами вступних екзаменів на основі повної загальної середньої освіти (розділ VIII Правил прийому на навчання у Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), зарахування за співбесідою (розділ Х Правил прийому на навчання у Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»), зарахування поза конкурсом (розділ ХІ Правил прийому на навчання у Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини») (за наявності);
 • чотири кольорові фотокартки розміром 3 х 4 см.

Інші документи або їх копії подаються вступником, якщо це викликано особливими умовами зарахування за напрямом підготовки 1202 «Фармація», установленими законодавством, у строки, визначені для прийому документів, не пізніше строків, установлених у розділі V Правил прийому на навчання у Медично-фармацевтичний коледж ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», для прийняття відбірковою комісією першого рішення про рекомендування вступників до зарахування.

 

3. Перелік конкурсних предметів у сертифікаті Українського центру оцінювання якості освіти (або вступних екзаменів) для вступників на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність 5.12020101 «Фармація»

№ з/п

Конкурсний предмет

(вступний екзамен)

Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом

1

Українська мова та література

101

2

Хімія

101

 

4. Зарахування на навчання поза конкурсом

До Коледжу поза конкурсом зараховуються:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надане таке право;
 • інваліди I, II груп та діти-інваліди віком до 18 років, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (обраною спеціальністю) відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надане таке право;
 • особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надане таке право;
 • члени збірних команд України, які брали участь у міжнародних олімпіадах, перелік яких визначений центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Вступники, які належать до вищенаведених категорій не рекомендовані до зарахування на навчання на визначені місця, мають право брати участь у конкурсі на загальних засадах відповідно до конкурсного бала.

 

5. Право на першочергове зарахування

Право  на  першочергове  зарахування до Коледжу мають:

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про охорону дитинства» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні» надане таке право;

 • особи, яким відповідно до Указу Президента України від 21.02.2002 № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді» надане таке право;

 • вступники, які продовжують династію лікарів (за умови надання підтверджуючих документів – довідки з місця роботи від батьків, родичів або опікунів).

 

6. Вартість навчання

 

Вартість навчання в Коледжі

Вартість навчання на 2015/2016 навчальний рік:
спеціальність 5.12020101 «Фармація» - 14 000 грн./рік

Ми дотримуємось принципу: Розумні ціни – висока якість навчання!

 

7. Порядок роботи приймальної комісії

Порядок роботи приймальної комісії:
понеділок-п’ятниця з 9:00 до 18:00

Увага! У липні та серпні 2016 року:
понеділок-субота з 9:00 до 18:00
неділя з 9:00 до 16:00

8. Правила прийому

Правила прийому (завантажити)

 

Зміни до правил прийому

 kolleg change 01

kolleg change 02