Slide 1
 
English  speaking  teachers  for  foreign  students

Foreign students are welcome to get high quality medical education…

Slide 2
 
ПІДГОТОВКА ЛІКАРІВ-СТОМАТОЛОГІВ

Стоматолог – потрібна і високооплачувана професія, а що попереду? У майбутньому ті досягнення в галузі електроніки, біо-, нанотехнологій, що використовує  стоматологія сьогодні й ті, котрі лише створюються, увійдуть в практику, але все ще будуть дорогими технологіями. Почнеться активна робота, щоб зробити їх доступними для багатьох, і тут знадобляться відповідні фахівці…

Slide 3
 
ЗАГАЛЬНА ЛІКАРСЬКА ПІДГОТОВКА
Академія - це живий організм, що
об'єднує в собі не лише навчальну,
але й лікувальну, й науково-дослідну
роботу. Якщо ти готовий вибрати
відповідальну, але прекрасну
професію лікаря, тоді чекаємо
на тебе!
Slide 4
КВК – це не просто гра
а стиль життя,
це не просто команда,
а середовище,
під впливом якого всі в Академії
поділяються на вболівальників і гравців.

 

mci head sm

 wd header

Новини

Дорогі наші студенти! Прийміть щирі вітання зі святом, Днем Студента!
Спартакіада - 2016 в Дарницькому районі Києва, що проводилась...
Новини

Положення про вчену раду

 

vchena rada 01

vchena rada 02

vchena rada 03

 

Регламент вченої ради

reglament 01

reglament 02

 

reglament 03

reglament 04

 

reglament 05

 

План роботи вченої ради

vhecna rada plan

 

  Порядок денний Термін Доповідачі
1

1. Затвердження Положення про Вчену раду та регламент підготовки та проведення засідань  Вченої ради ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Затвердження графіка освітнього процесу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

3. Затвердження  робочих  навчальних  планів   та  навчальних   програм  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»на  2015-2016 н.р.

4. Звіт відповідального секретаря Приймальної комісії та обговорення результатів прийому студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2016-2017 н. р.

5.Затвердження Положення проректорат ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

6.Затвердження педагогічного навантаження по кафедрам ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

7.Затвердження графіку засідань Вченої ради та підготовка річного плану до затвердження

Серпень 2015 р.

Салюта М.Ю.

Орленко Н.Ф.

Орленко Н.Ф.

Орленко Н.Ф.

Вітенко О.М.

Ковалевська В.М.

Салюта М.Ю.

2

 1. Про перспективи розвитку ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» у 2015-2016 н.р.
 2. Про прийняття рішення про внесення змін до Статуту ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
 3. Затвердження річного плану роботи Вченої ради
 4. Затвердження Положення про бібліотеку ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
 5. Затвердження Положення про систему забезпечення якості вищої освіти (систему внутрішнього забезпечення якості) в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та  медицини» 
 6. Деякі аспекти діяльності ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та орієнтовний план удосконалення освітнього процесу
 7. Про розробку емблеми  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Вересень 2015 р.

Салюта М.Ю.

Салюта М.Ю.

Салюта М.Ю.

Максименко Т.М.

Орленко Н.Ф.

Куріло С.М.

Костинський Г.Б.

3

1. Затвердження  Положення   про   порядок ліквідації студентами академічної заборгованості в  ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та поновлення студентів в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини», Положення про надання академічних відпусток та повторного навчання в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2. Затвердження Положення про кафедру ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

 3. Затвердження Положення про структурні підрозділи ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»:  навчально-методичний відділ, бухгалтерію

 4.Про стан академічної заборгованості і шляхи її ліквідації у студентів 2-3 курсів медичного    факультету  

5.Затвердження Положення про деканат медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

6.Затвердження Положення про медичний факультет ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» 

Жовтень 2015 р.

Орленко Н.Ф.

Орленко Н.Ф.

Орленко Н.Ф.

Намятов О.В.

Намятов О.В.

Намятов О.В.

4

 1. Про результати проходження виробничої практики студентами медичного факультету ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
 2. Розгляд та затвердження «Положення про приймальну комісію», «Правил прийому до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» та складу Приймальної комісії на 2016-2017 н. р.
 3. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрі соціально-гуманітарних дисциплін
 4. Про створення Всесвітньої Вченої ради з питань вестибулярних розладів (потерпілі в АТО)

Листопад

 2015 р.

Вітенко О.М.

Орленко Н.Ф.

Дударенко Л.В.

Трінус К.Ф.

5

1.Про допуск студентів та заходи по підготовці до ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Стоматологія»  

2.Проект заходів по залученню абітурієнтів на наступний 2016-2017 н.р.

Грудень 2015 р.

Намятов О.В.

Куріло С.М.,

Ковалевська В.М.

6

1.Про стан наукової діяльності в ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

2.Про результати завершення І семестру 2015-2016 н.р. та шляхи удосконалення підготовки спеціалістів

3.Про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрі фундаментальних дисциплін з курсом фармакології та курсом профілактичної медицини

Січень 2016 р.

Костинський Г.Б.

Намятов О.В.

Костинська Н.Є.

7

1.Затвердження Програм з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань, а також Положення про організацію освітнього процесу.

 2.Про підсумки роботи за І півріччя в Медично-фармацевтичному коледжі та стратегічні завдання по підготовці спеціалістів І рівня акредитації за спеціальністю «Фармація» на наступний семестр.

3.Про стан забезпечення навчально-методичною документацією на кафедрі хірургії та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії.

Лютий

2016 р.

Куріло С.М.

Пенчукова Л.О.

Гончарук О.О.

8
 1. Про стан навчально-методичної роботи на кафедрі стоматології
 2. Стан забезпечення навчального процесу навчально-методичною літературою. Опрацювання шляхів покращення комплектації бібліотеки та читального залу навчальною літературою згідно вимог.
 3. ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини» на 2016 рік

Березень

2016 р.

Намятов О.В.

Кулигіна В.М.

Максименко Т.М.

Костинський Г.Б.

9

1.Про підсумки Крок-І зі спеціальності «Стоматологія», аналіз результатів їх складання та  шляхи покращення. Про стан підготовки до ліцензійних іспитів Крок-ІІ «Стоматологія» та «Загальна лікарська підготовка»

2.Затвердження екзаменаційної документації про проведення ДВІ спеціальностей «Лікувальна справа» та «Стоматологія»

Квітень

2016 р.

Куріло С.М.

Орленко Н.Ф.

10
 1. Про стан профорієнтаційної роботи та невідкладні завдання по набору студентів до ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»

Травень

2016 р.

Орленко Н.Ф.

Віцюк А. А.,

Пенчукова Л.О.

11

1.Про підсумки роботи ЕК.

 1. ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»: підсумки за 2015-2016 н. р. та завдання на 2016-2017 н. р.

3.Затвердження робочої навчальної документації з дисциплін для проведення вступних та фахових випробувань

Червень

2016 р.

Голови ЕК

Орленко Н.Ф.

Орленко Н. Ф.

Віцюк А. А.

 

Склад Вченої ради

Голова Вченої ради Салюта Михайло Юхимович Доктор медичних наук, професор, Заслужений лікар України
Заступник голови Вченої ради Костинський Григорій Борисович Перший проректор з наукової роботи,  доктор медичних наук, професор
Учений секретар  Вченої ради Віцюк Алла Анатоліївна Кандидат педагогічних наук, викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Члени Вченої ради Куріло Сергій Миколайович Перший проректор з науково-педагогічної роботи,доктор    медичних    наук,  професор
Беліченко  Ігор Станіславович Кандидат медичних наук, доцент кафедри фундаментальних дисциплін з курсом фармакології та курсом профілактичної медицини.
Безуглова Світлана Вікторівна Кандидат медичних наук, доцент з наказу кафедри хірургії та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії
Вітенко Ольга Миколаївна Помічник ректора з навчально-методичної роботи
Гончарук Олег Олександрович Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри хірургії та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії
Доніш Раїса Михайлівна Кандидат медичних наук, доцент кафедри хірургії та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії
Драч Ірина Володимирівна Заступник голови Студентської ради
Дубинченко Ростислав Григорович Голова Студентської ради
Дударенко Людмила Валеріївна Кандидат філологічних наук, доцент з наказу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін, завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Карпенко Олександр Іванович Кандидат медичних наук, професор з наказу кафедри хірургії та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії
Ковалевська Вікторія Михайлівна Проректор з економічних питань
Ковтун Галина Болеславівна Проректор по персоналу
Костинська   Наталія Євгеніївна   Доктор    медичних    наук,    професор    кафедри фундаментальних    дисциплін    з    курсом    фармакології    та    курсом профілактичної медицини, завідувач кафедри фундаментальних    дисциплін    з    курсом    фармакології    та    курсом профілактичної медицини
Кулигіна Валентина Миколаївна Доктор медичних наук, професор, завідувач кафедри стоматології
Максименко Тамара Миколаївна Завідувач бібліотеки
Макаренко Михайло Васильович Головний лікар Київського міського пологового будинку № 5, доктор медичних наук, професор – за згодою
Молочек Наталія Володимирівна Кандидат медичних наук, доцент з  наказу  кафедри хірургії та внутрішніх хвороб з курсом педіатрії
Намятов Олег Васильович Декан медичного факультету
Непомнящий Дмитро Миколайович

Кандидат медичних наук, доцент з  наказу  кафедри стоматології

Новікова Лариса Вікторівна Головний бухгалтер
Орленко Наталія Феодосіївна Начальник навчально-методичного відділу
Панченко Володимир Миколайович Кандидат медичних наук, завідувач курсу хірургічної стоматології кафедри стоматології
Пахомов Микола Вікторович Проректор з господарської роботи
Петров Євген Миколайович В.о. декана факультету екології та лабораторної діагностики, доктор філософії в галузі права
Пенчукова Леся Олексіївна Директор Медично-фармацевтичного коледжу ПВНЗ «Міжнародна академія екології та медицини»
Салюта Юлія Михайлівна Кандидат економічних наук, доцент з наказу кафедри соціально-гуманітарних дисциплін
Трінус Костянтин Федорович Проректор з міжнародних програм, доктор медичних наук, професор
Чермак Ігор Іванович Директор КНП «Київський міський медичний центр «Академія здоров’я людини» ВО КМР КМДА, доктор медичних наук, професор – за згодою
Ястремська Ольга Анатоліївна Проректор з організаційно-правових питань